Skip to content Skip to footer

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και για το ενδιαφέρον που δείξατε για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και επιθυμούμε να αισθάνεστε ασφάλεια όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας. Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες και πελάτες μας έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Η εταιρεία μας κατά κανόνα συλλέγει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επεξεργασία τους είναι σημαντικό ζήτημα για μας, γεγονός που λαμβάνουμε υπ’ όψιν στις εμπορικές μας συναλλαγές. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας, πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας σε συνδυασμό με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία μας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Ο ιστότοπός μας δεν είναι σχεδιασμένος για να προσελκύει και δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο server μας αποθηκεύει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τον Browser και το λειτουργικό σύστημά σας, την ημερομηνία της επίσκεψής σας, την ιστοσελίδα από όπου μας επισκεφτήκατε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσα από το δικτυακό μας τόπο, και για λόγους ασφαλείας, όπως η αναγνώριση επιθέσεων στην ιστοσελίδα μας, για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, τη διεύθυνση IP σας. Με εξαίρεση τη διεύθυνση IP, προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο σε περίπτωση που εσείς τα παρέχετε π.χ. σε σχέση με την εκτέλεση μίας σύμβασης ή στο πλαίσιο εγγραφής σας, ή συμμετοχή σας σε έρευνα ή διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στηριζόμαστε σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις επεξεργασίας:

Εκτέλεση συμβάσεως: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.

Νομική υποχρέωση: όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, πχ τήρηση αρχείων για φορολογικούς σκοπούς είτε άλλη υποχρέωση εκ του νόμου παροχής πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή σε αρχή επιβολής του νόμου.

Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον μας κατά την εκτέλεση μίας νόμιμης δραστηριότητας για να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τα δικά σας συμφέροντα,

Η συναίνεση σας: ενδέχεται ενίοτε να σας ζητήσουμε συγκεκριμένη άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή η επεξεργασία μπορεί να γίνει μόνον εάν συμφωνήσετε σ’ αυτό και μόνον για αυτόν το σκοπό. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στο info@applebite.gr

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συλλεγεί είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο μέρος, για την εκτέλεση μίας σύμβασης μαζί σας, για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων μας, διαχείρισης πελατολογίου, έρευνας προϊόντων και για σκοπούς marketing μόνο στον απαραίτητο βαθμό και για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Προσωπικά δεδομένα μεταβιβάζονται στους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες μόνο στο πλαίσιο που προβλέπεται από τις διατάξεις αναγκαστικού εθνικού δικαίου. Υποχρεώνουμε τους συνεργάτες και υπαλλήλους μας να σέβονται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.

Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου όσα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για λογαριασμό μας σε τρίτους (για tophost.: https://top.host/el/privacy-policy.htm για papaki.com: https://www.papaki.com/el/privacy-policy.htm και για Hertzner: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz) να τηρούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. και διασφαλίζουμε ότι πληρούνται τα ίδια πρότυπα ασφαλείας. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή όπως από το νόμο απαιτείται, για την ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή προϊόντος έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Μοιραζόμαστε δεδομένα για την εκτέλεση σύμβασης με προμηθευτές ή μεταφορείς που εργάζονται για λογαριασμό μας, σε περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή με σκοπό να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, για την προστασία της ζωής, για την ασφάλεια των προϊόντων μας, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της εταιρείας μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας μετά από δική σας συναίνεση, για να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και ενδεχομένως να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας γι αυτά και τις υπηρεσίες μας. Η συμμετοχή σε τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως εθελοντική. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να εξαιρέσουμε τα στοιχεία σας.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε εάν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS, τηλεφωνικές κλήσεις και αλληλογραφία από την εταιρεία μας. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων από την εταιρεία μας, ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στο info@applebite.gr

SOCIAL PLUGINS – ΚΟΥΜΠΙΑ

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας Social Plugins (στο εξής “κουμπιά”) κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook, το Twitter και το Google+.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν αποστέλλουν δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την ενεργή συμμετοχή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ με το ποντίκι. Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση με τον server του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Εάν είστε μέλος σε ένα κοινωνικό δίκτυο και δεν επιθυμείτε τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας να συνδέονται με τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο πριν ενεργοποιήσετε τα κουμπιά.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον όγκο των δεδομένων που επεξεργάζονται τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κουμπιών τους. Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τον όγκο της συλλογής δεδομένων, την επιμέρους επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας θα βρείτε στις δηλώσεις των κοινωνικών δικτύων για την προστασία δεδομένων (συγκεκριμένα μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική για cookies και προστασίας δεδομένων για το Facebook: https://el-gr.facebook.com/policies/cookies/, και https://www.facebook.com/policy.php, για το Τwitter: https://twitter.com/en/privacy και https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies και για το Google+ https://policies.google.com/privacy και https://policies.google.com/technologies/cookies ).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύσει τα διαχειριζόμενα από μας στοιχεία σας από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη. Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου όσα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για λογαριασμό μας σε τρίτους (για tophost.: https://top.host/el/privacy-policy.htm για papaki.com: https://www.papaki.com/el/privacy-policy.htm και για Hertzner: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz) να τηρούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και διασφαλίζουμε ότι πληρούνται τα ίδια πρότυπα ασφαλείας.

Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε ειδικευμένη ομάδα και διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή για την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο, και πάντα κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, να ζητήσετε να διαγραφούν εάν βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις.
Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αυτά επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στο info@applebite.gr και εμείς θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Κατόπιν αίτησής σας, πληροφορούμε εσάς το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, σχετικά με το ποιά προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε μας.
Εάν παρ’ όλες τις προσπάθειές μας για την ορθότητα των στοιχείων και την επικαιρότητά τους έχουν αποθηκευτεί λάθος πληροφορίες, θα τα διορθώσουμε άμεσα κατόπιν αίτησής σας.
Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να λάβετε αυτά σε αναγνωρίσιμο μορφότυπο.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας στο info@applebite.gr

COOKIES
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη χρήση και την αποθήκευση Cookies στην τερματική συσκευή σας. Έχετε και τη δυνατότητα να βλέπετε τις σελίδες μας χωρίς τη χρήση αρχείων Cookies. Για να εμποδίσετε την αυτόματη αποθήκευση των Cookies στο σκληρό σας δίσκο, επιλέγετε *μη αποδοχή των Cookies* στις ρυθμίσεις του Browser σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αρχεία Cookies ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του Browser ή/και της τερματικής συσκευής σας.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων από την Google analytics μπορείτε να ενημερωθείτε στις ιστοσελίδες της για τα cookies https://policies.google.com/technologies/cookies και για την πολιτική απορρήτου https://policies.google.com/privacy.
Σε ό,τι αφορά τα αρχεία Cookies, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες:

Απολύτως απαραίτητα αρχεία Cookies (Τύπος 1)
Απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων μας και των περιεχομένων τους.

Cookies λειτουργιών (Τύπος 2)
Μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας και να σας προσφέρουμε διάφορες λειτουργίες. πχ: ρυθμίσεις για τη γλώσσα.

Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3)
Αυτά τα αρχεία Cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας. Μας βοηθούν, για παράδειγμα, στην αναγνώριση “δημοφιλών προορισμών” των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας καλύτερα στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι τις παροχές μας προς εσάς π.χ. Google analytics

Cookies τρίτων (Τύπος 4)
Αυτά τα αρχεία Cookies καθορίζονται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα. Χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ενσωμάτωση περιεχομένων Social Media, όπως π.χ. Social Plugins, στη σελίδα μας. Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Social Plugins θα βρείτε στην παράγραφο «Social Plugins».

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΡΧΕΙΟΥ COOKIE

ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ COOKIE STATUS ΑΡΧΕΙΟΥ COOKIE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ COOKIE ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ COOKIE ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ COOKIE
CookieConsent 1 Persistent HTTP

Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης του cookie του χρήστη για τον τρέχοντα τομέα

 

365 ημέρες 14 μήνες
_ga 3

Persistent

HTTP

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 729 ημέρες 14 μήνες
_gat 3

Persistent

HTTP

Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να ρυθμίσει ρυθμό αιτημάτων 0 14 μήνες
_gid 3

Persistent

HTTP

Καταγράφει μία μοναδική ταυτότητα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει στατιστικά δεδομένα σχετικά με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. 0 14 μήνες
r/collect 4 PIXEL Ανακοινώνει στο Doubleclick πόσες φορές έχετε δει μια διαφήμιση και, για παράδειγμα, εάν πρέπει να δείτε την έκδοση του Ηνωμένου Βασιλείου ή των ΗΠΑ. Δεν μπορεί να ανακαλύψει προσωπικές πληροφορίες για εσάς. 0 14 μήνες
NID 4

Persistent

HTTP

Καταγράφει μία μοναδική ταυτότητα που αναγνωρίζει έναν χρήστη που έχει ήδη ξαναεπισκεφτεί  την ιστοσελίδα. Η ταυτότητα χρησιμοποιείται για στοχευμένη διαφήμιση. 182 ημέρες 14 μήνες
collect 4 PIXEL Χρησιμοποιείται για να στείλει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή του επισκέπτη και τη συμπεριφορά του. Παρακολουθεί τον επισκέπτη στις συσκευές και τα κανάλια marketing. 0 14 μήνες